Dette er obligasjonsinvesteringsstrategien du må kjenne til – grahadi-bali.net

Dette er obligasjonsinvesteringsstrategien du må kjenne til – grahadi-bali.net
,

Dette er obligasjonsinvesteringsstrategien du må kjenne til

grahadi-bali.net – Dette er obligasjonsinvesteringsstrategien du må kjenne til – Obligasjonsinvesteringer krever selvfølgelig en spesiell strategi for å få større fortjeneste.

Hvordan du investerer i obligasjoner på kort eller lang sikt avhenger faktisk av dine investeringsmål og varighet, hvor mye risiko du er villig til å ta, samt din skattestatus.

Husk viktigheten av diversifisering når du vurderer en obligasjonsinvesteringsstrategi. Som en generell regel er det ikke en god idé å inkludere alle eiendeler og risikoer i én aktiva eller investeringsklasse.

For det, se nedenfor obligasjonsinvesteringsstrategiene du må kjenne til, spesielt for de av dere som planlegger eller investerer i obligasjoner.

Obligasjonsinvesteringsstrategier du må kjenne til

For de av dere som allerede har investert i obligasjoner, eller fortsatt vurderer det, bør du vurdere noen av obligasjonsinvesteringsstrategiene nedenfor.

1. Bevaring av hovedstol og renteinntekter

Hvis du ønsker å beholde pengene dine intakte og har som mål å tjene renter, bør du vurdere en “kjøp og hold”-strategi.

Når du investerer i en obligasjon og holder den til forfall, tjener du rentebetalinger, vanligvis to ganger i året, og mottar obligasjonens pålydende verdi ved forfall.

2. Maksimer inntektene

Hvis målet ditt er å maksimere renteinntektene dine, vil du vanligvis få en høyere kupong for langsiktige obligasjoner.

Med mer tid til forfall er langsiktige obligasjoner mer utsatt for endringer i renten. Så maksimer inntekten din.

3. Håndtering av renterisiko: Stiger og steiner

Investorer kjøp og hold i stand til å håndtere renterisiko ved å opprette en obligasjonsportefølje”stiger” med ulike tidsperioder, for eksempel: ett, tre, fem og ti år.

Portefølje stiger har et prinsipp som returneres med et spesifisert intervall. Når en obligasjon forfaller, vil du ha muligheten til å reinvestere inntektene på slutten av langsiktig sikt hvis du ønsker å holde på den.

4. Stabilisere aksjeinvesteringsytelsen

Fordi aksjemarkedsavkastningen vanligvis er mer volatil eller volatil enn avkastningen på obligasjonsmarkedet, og kombinerer de to aktivaklassene.

Dette kan bidra til å skape en samlet investeringsportefølje som gir mer stabil ytelse over tid. Aksje- og obligasjonsmarkedene beveger seg noen ganger i forskjellige retninger: obligasjonsmarkedet går opp når aksjemarkedet går ned og omvendt.

5. Sparing til et bestemt fremtidig formål

Hvis du har et barn som er tre år gammelt, kan det hende du står overfor din første høyskoleregning om 15 år. Kanskje du vet at om 22 år vil du trenge en forskuddsbetaling for stedet å bo.

Fordi obligasjoner har en fastsatt forfallsdato, kan de hjelpe deg med å sikre at pengene er der når du trenger dem.

Det siste ordet

Forhåpentligvis kan informasjonen som administratoren har formidlet ovenfor om Must-Know Bond Investment Strategy hjelpe deg og også være nyttig for deg, spesielt de som ønsker å gjøre denne ene investeringen, takk.

See also  Last ned de nyeste Bokeh Hong Kong-videoene Full HD Full Movie 2021 – grahadi-bali.net

Leave a Comment

Partners : oktee.com | koksti.com | jawaban.live | Grahadi-bali.net | Yabram.com